Usługi kadrowo-płacowe

pisanie przy biurkuŚwiadczę szereg usług kadrowo-płacowych. Zakres obsługi kadrowo-płacowej w dużej mierze zależy od charakteru przedsiębiorstwa oraz jego potrzeb. Moje biuro w tym obszarze najczęściej oferuje usługi związane z:

  • przygotowywaniem umów (o pracę, cywilnoprawnych), ich rozliczaniem i archiwizowaniem,

  • prowadzeniem akt pracowniczych,

  • opracowywaniem listy płac,

  • prowadzeniem dokumentacji wynagrodzeniowej,

  • rozliczaniem urlopów,

  • rozliczaniem delegacji,

  • sporządzaniem rocznych sprawozdań dochodowych,

  • odprowadzaniem zaliczek na podatek pochodowy,

  • wystawianiem świadectw pracy.

Oprócz tego moi Klienci mogą też liczyć na doradztwo związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz obsługą rozliczeń ZUS. Zajmuję się również przygotowywaniem i wysyłaniem miesięcznych deklaracji do PFRON.

 

Dlaczego obsługę kadrowo-płacową warto powierzyć zewnętrznej firmie?

Powierzenie obsługi kadrowo-płacowej zewnętrznej firmie ma wiele zalet. Przede wszystkim w ten sposób możesz zaoszczędzić pieniądze, ponieważ nie musisz tworzyć nowego działu/stanowiska w firmie, a co za tym idzie, nie musisz co miesiąc wypłacać wynagrodzenia nowemu pracownikowi, który zajmowałby się sprawami kadrowymi i płacowymi. Decydując się na outsourcing kadrowo-płacowy, nie ponosisz też kosztów oprogramowania i jego aktualizacji.

Współpracując z moim biurem, możesz mieć pewność, że wszelkie zadania realizowane w obszarze kadr i płac, są wykonywane rzetelnie i terminowo. Dodatkowo zapewniam dostęp do fachowej wiedzy z tego obszaru, a także mogę reprezentować Klienta przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami.