Ryczał ewidencjonowany – Łódź

liczenie na kalkulatorzeW zakresie prowadzenia księgowości uproszczonej moje biuro rachunkowe oferuje usługi związane z ryczałtem i kartą podatkową. Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania. Wyróżnia się ona tym, że przedsiębiorca odprowadza podatek, którego wysokość jest ustalona odgórnie. Ryczałt opłaca się od przychodu bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla firmy, których przychody w roku ubiegłym nie były wyższe niż 150 tys. euro. W przypadku ryczałtu przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów. Powinna ona uwzględniać wszystkie przychody przedsiębiorstwa.

 

Czym jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to jedna z najłatwiejszych do prowadzenia form opodatkowania. Korzystać z niej mogą małe i średnie firmy. Dzięki niej przedsiębiorca ma stałą kwotę podatku, bez względu na to, jakie dochody uzyskał w danym miesiącu. Kwota podatku ustalone jest odgórnie przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca, który korzysta z tej formy opodatkowania, nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a jedynie musi archiwizować wystawione faktury i rachunki z okresu 5 lat.

Moje biuro zajmuje się prowadzeniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. W tym zakresie Klienci mogą liczyć także na sporządzanie deklaracji podatkowych, opracowywanie zeznań rocznych czy też tworzenie sprawozdań do GUS-u i informacji do NBP. Chcesz uzyskać szczegółowych informacji na temat uproszczonej księgowości w formie ryczałtu lub karty podatkowej, zapraszam do kontaktu.

 

Na czym polega ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany to jedna z wielu form opodatkowania. W tym przypadku podatek obejmuje przychód, a nie dochód. Oznacza to, że osoba korzystająca z tej opcji nie może pomniejszyć należnej sumy o wartość kosztów uzyskania przychodu.

Ryczałt ewidencjonowany jest dostępny dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jawnej lub indywidualnej. Z takiej opcji korzystają też podatnicy uzyskujący przychód z najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy.

 

Kto może rozliczać się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego?

Ryczałt ewidencjonowany dotyczy przede wszystkim osób fizycznych prowadzących:

  • pozarolniczą działalność gospodarczą – w tym przypadku można rozliczać podatek w formie ryczałtu lub karty podatkowej,
  • najem, podnajem, dzierżawę lub poddzierżawę – o ile umowy te nie są zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • działalność duchownych – w ich przypadku zryczałtowany podatek opłaca się od przychodów.

Jeśli chodzi o ryczałt ewidencjonowany, Łódź to jedno z wielu miast, w których działam. Pomagam przedsiębiorcom i innym osobom fizycznym odpowiednio dopełnić formalności. Świadczę również usługi doradcze. Wspólnie analizujemy dostępne formy opodatkowania i wybieramy tę, która sprawdzi się najlepiej w danym przypadku. Wspieram klientów m.in. w rejestracji działalności – to właśnie wtedy konieczne jest zdecydowanie się na odpowiednią formę podatku.

Zapraszam do kontaktu. Zakres i cenę usług wyliczam indywidualnie, po zapoznaniu się z potrzebami klienta.