KPiR Łódź – prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

kalkulator i długopisŚwiadczę usługi z zakresu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. KPiR to jedna z form tzw. uproszczonej księgowości. Usługi w tym zakresie oferuje do przedsiębiorców ze wszystkich branż. Działam sprawnie, rzetelnie i terminowo. Jestem nastawiona na bliską współpracę z Klientem, dzięki czemu KPiR prowadzona jest prawidłowo. Dbam o to, by wszystkie dokumenty zawsze zostały sprawdzone pod względem rachunkowym.

W zakresie prowadzenie podatkowe księgi przychodów i rozchodów zajmuję się m.in. rejestrem zakupu i sprzedaży VAT, sporządzaniem deklaracji podatkowych, księgowaniem przychodów i wydatków firmy, a także obliczaniem zobowiązań podatkowych. Usługi w zakresie uproszczonej księgowości związane są także z prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia, rozliczaniem z Urzędem Skarbowym, przygotowywaniem i wysyłaniem JPK. Współpracując z moim biurem, możesz też liczyć na to, że będę pośrednikiem w Twoich kontaktach z US, PFRON, GUS i innymi instytucjami.

 

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Obowiązek prowadzenia KPiR spoczywa m.in. na osobach fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a jako formę jej opodatkowania wybrały zasady ogólne albo podatek liniowy. Oprócz tego podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzić spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, których właścicielami jest osoba fizyczna, a ich przychody netto nie przekraczają 2 mln euro.

Jeśli Ty również jesteś zobligowany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, skontaktuj się z moim biurem, i zobacz, co mogę dla Ciebie zrobić.

Jeśli chodzi o KPiR, Łódź to jedno z wielu miast, z których pochodzą klienci korzystający z moich usług. Prowadzenie takiej dokumentacji jest możliwe online – wystarczy przesłać nam potrzebne informacje.

 

Jakie informacje zawiera KPiR?

KPiR zawiera szereg informacji na temat transakcji zachodzących w firmie. To takie dane, jak data wpisu, liczba porządkowa, numer faktury lub innego dowodu, na podstawie którego dokonuje się wpisy, a także nazwa podmiotów przeprowadzających transakcję, adresy kontrahentów, rodzaj przychodu lub wydatku, wartość towarów i usług czy pozostałe dochody. W KPiR uwzględnia się też koszty transportu, załadunku czy ubezpieczenia, wartość wypłaconych wynagrodzeń, pozostałe wydatki i dodatkowe informacje uznawane przez przedsiębiorcę za ważne.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to usługa często realizowana w ramach księgowości spółek z o.o. i innych. Dokumenty te zbierają bardzo szczegółowe dane w precyzyjny sposób, dlatego są one niezwykle istotne w przypadku większych firm. KPiR zawsze musi być wypełniana zgodnie z obowiązującym wzorem – składa się ona z wielu kolumn, w których należy umieścić konkretne informacje.

KPiR można prowadzić w formie papierowej oraz elektronicznej. Drugie rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze dla obu stron. Pozwala na bezpieczne i szybkie dostarczanie materiałów do biura księgowego, gdzie następnie są one wpisywane do księgi zgodnie z obowiązującymi wzorami.

Zajmuję się profesjonalnym prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów. Na bieżąco uzupełniam informacje o kolejnych operacjach zachodzących w danej firmie. Takie usługi realizuję przede wszystkim w ramach stałej współpracy z przedsiębiorcą.

Zapraszam do kontaktu.