Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

kalkulator i długopisŚwiadczę usługi z zakresu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. KPiR to jedna z form tzw. uproszczonej księgowości. Usługi w tym zakresie oferuje do przedsiębiorców ze wszystkich branż. Działam sprawnie, rzetelnie i terminowo. Jestem nastawiona na bliską współpracę z Klientem, dzięki czemu KPiR prowadzona jest prawidłowo. Dbam o to, by wszystkie dokumenty zawsze zostały sprawdzone pod względem rachunkowym.

W zakresie prowadzenie podatkowe księgi przychodów i rozchodów zajmuję się m.in. rejestrem zakupu i sprzedaży VAT, sporządzaniem deklaracji podatkowych, księgowaniem przychodów i wydatków firmy, a także obliczaniem zobowiązań podatkowych. Usługi w zakresie uproszczonej księgowości związane są także z prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia, rozliczaniem z Urzędem Skarbowym, przygotowywaniem i wysyłaniem JPK. Współpracując z moim biurem, możesz też liczyć na to, że będę pośrednikiem w Twoich kontaktach z US, PFRON, GUS i innymi instytucjami.

 

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Obowiązek prowadzenia KPiR spoczywa m.in. na osobach fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a jako formę jej opodatkowania wybrały zasady ogólne albo podatek liniowy. Oprócz tego podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzić spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, których właścicielami jest osoba fizyczna, a ich przychody netto nie przekraczają 2 mln euro.

Jeśli Ty również jesteś zobligowany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, skontaktuj się z moim biurem, i zobacz, co mogę dla Ciebie zrobić.