Sprawozdania GUS, NBP

człowiek w garniturzeSporządzanie sprawozdań do GUS i NBP to obowiązek wielu osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób wykonać sprawozdanie albo brakuje Ci na to czasu, pomogę Ci. Raporty do Głównego Urzędu Statystycznego muszą składać wszyscy przedsiębiorcy. Celem składania sprawozdań do GUS jest zwiększenie przejrzystości firm. Raporty do GUS złożone są z kilku dokumentów, wśród których do najważniejszych zalicza się formularz sprawozdania Z-06 oraz formularz sprawozdania Z-10. Są to odpowiednio roczne sprawozdania o pracownikach, wynagrodzeniu i czasie pracy oraz sprawozdanie o warunkach pracy. Raporty składa się na gotowych formularzach.

 

Czym jest sprawozdanie NBP i kogo dotyczy?

Sprawozdanie do NBP (Narodowego Banku Polskiego) muszą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową i rezydenci, którzy zajmują się międzynarodowym obrotem dewizowym z nierezydentami. Wszelkie kwestie prawne dotyczące tego obowiązku opisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Zawarte są tam informacje m.in. o terminach składania sprawozdań do NBP. Są tam także wzory formularzy, jakie należy wypełnić.

Dzięki mojej wiedzy i doświadczeniu oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin zapewniam, że wszelkie sprawozdania sporządzam rzetelnie. Oferuję też możliwość dostarczenia sprawozdań do wskazanej jednostki. Wszystkie zadania realizuję terminowo, zatem nie musisz obawiać się nieprzyjemnych konsekwencji.

 

Sprawozdanie GUS

W trakcie roku podatkowego przedsiębiorca może zostać poinformowany o konieczności złożenia odpowiedniego sprawozdania. Takie wezwanie wysyła sam Główny Urząd Statystyczny – GUS. Trafiają one do przedsiębiorców drogą elektroniczną – kiedyś dostarczano je listownie. W wezwaniu znajdują się termin, w którym dokument musi trafić do urzędu.

Sprawozdanie GUS obejmuje wiele szczegółowych informacji. Formularz, który powinien trafić do GUS, jest bardzo obszerny i wymaga dokonania dogłębnej analizy. Z tego powodu zadanie przygotowania takiego dokumentu warto powierzyć specjaliście.

Do GUS trafiają sprawozdania, które obejmują różne informacje. Mowa tu m.in. o formularzach dotyczących pracujących, wynagrodzeń i czasu pracy czy warunków zatrudnienia. To od urzędu zależy, jaki dokument ma zostać przesłany przez przedsiębiorcę. GUS przesyła szczegółowe wymagania dotyczące takich formularzy – należy się do nich stosować, by nie narazić się na poważne kary.

 

Kto musi składać sprawozdania GUS?

Obowiązek składania sprawozdań GUS dotyczy wszystkich osób prawnych, jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej oraz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. GUS często wysyła informację o konieczności złożenia sprawozdania nowo powstałym podmiotom. O tym, czy dana instytucja będzie musiała przygotować dokument, decyduje m.in. branża, w której działa, a także liczba zatrudnionych osób.

Realizuję zlecenia dla przedsiębiorców prowadzących różne typy działalności. Do każdej współpracy podchodzę indywidualnie, wspólnie ustalając zakres wykonywanych czynności.

Zapraszam do kontaktu!