Sprawozdania GUS, NBP

człowiek w garniturzeSporządzanie sprawozdań do GUS i NBP to obowiązek wielu osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób wykonać sprawozdanie albo brakuje Ci na to czasu, pomogę Ci. Raporty do Głównego Urzędu Statystycznego muszą składać wszyscy przedsiębiorcy. Celem składania sprawozdań do GUS jest zwiększenie przejrzystości firm. Raporty do GUS złożone są z kilku dokumentów, wśród których do najważniejszych zalicza się formularz sprawozdania Z-06 oraz formularz sprawozdania Z-10. Są to odpowiednio roczne sprawozdania o pracownikach, wynagrodzeniu i czasie pracy oraz sprawozdanie o warunkach pracy. Raporty składa się na gotowych formularzach.

 

Czym jest sprawozdanie NBP i kogo dotyczy?

Sprawozdanie do NBP (Narodowego Banku Polskiego) muszą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową i rezydenci, którzy zajmują się międzynarodowym obrotem dewizowym z nierezydentami. Wszelkie kwestie prawne dotyczące tego obowiązku opisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Zawarte są tam informacje m.in. o terminach składania sprawozdań do NBP. Są tam także wzory formularzy, jakie należy wypełnić.

Dzięki mojej wiedzy i doświadczeniu oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin zapewniam, że wszelkie sprawozdania sporządzam rzetelnie. Oferuję też możliwość dostarczenia sprawozdań do wskazanej jednostki. Wszystkie zadania realizuję terminowo, zatem nie musisz obawiać się nieprzyjemnych konsekwencji.