Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. – nowa wysokość

nowa wysokość składki wypadkowej

Składka odnosi się do ubezpieczenia społecznego związanego z chorobami zawodowymi oraz wypadkami podczas wykonywanej pracy. Zamiast dotychczasowych kategorii odnoszących się do ryzyka w rozporządzeniu pojawiają się nowe, które jednocześnie określają nowe kategorie ryzyka w danej pracy zawodowej. Odpowiadają im nowe wysokości stopy procentowej składki, jaka ma być ponoszona przez ubezpieczonego.

Przy tym warto wiedzieć, że wiąże się to tylko z czterema kategoriami, tylko one mają większą składkę, natomiast pozostałe 28 grup wymienionych w rozporządzeniu ma obniżoną składkę na wspomniane ubezpieczenie. Gdy przepisy wejdą w życie najniższa ze stóp będzie wynosiła 0,67%, z kolei najwyższa wyniesie 3,33%.

Konieczne jest także pamięć, że wysokość składki jest bardzo mocno uzależniona od osób, które zostały zgłoszone przez pracodawcę do wybranego ubezpieczenia. Im ich więcej, tym niższa będzie składka, im ich mniej, tym wyższa, gdyż koszty nie rozkładają się na większa liczbę pracowników. Choć przepisy będą modyfikowane nie zmienia się podział płatników na dwie podstawowe grupy, mianowicie na tych, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego maksymalnie 9 osób oraz na tych, którzy zgłaszają 10 osób i więcej. W zależności od ilości ich składki różnią się między sobą. Gdy ubezpieczenie dotyczy jedynie 9 osób, wówczas wymagana składka wynosi 50% najwyższej ze stóp procentowych, która została wskazana na dany rok dla danej grupy. Natomiast w przypadku, gdy ubezpieczonych jest więcej, niż dziewięcioro, wysokość składni jest ustalana poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.