Osoby zarabiające minimalną pensję wpłacą do PPK 13 zł miesięcznie – ile zyskają?

pieniądzeNajważniejsze zalety PPK

Do najważniejszych korzyści wynikających z przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych warto zaliczyć aspekty takie jak:

  • ukrycie przed samym sobą niewielkiej części wynagrodzenia, która i tak nie zostałaby zaoszczędzona – zdecydowana większość Polaków nie oszczędza żadnych kwot, dlatego odłożenie nawet niewielkiej części comiesięcznych dochodów jest w ich przypadku krokiem naprzód;
  • oszczędzanie w PPK nie wiąże się z bolesnymi wyrzeczeniami – odsetek comiesięcznego wynagrodzenia, jakie trafia na PPK z kieszeni pracownika, to zaledwie 2%; kwoty są na tyle niewielkie, że są w zasadzie w ogóle nieodczuwalne dla domowego budżetu;
  • koszty zarządzania pieniędzmi są nieduże – wynoszą około 0,5% w skali roku.

Zasadnicze wady oszczędzania na emeryturę za pośrednictwem PPK

Wśród najistotniejszych wad odkładania środków na emeryturę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych ekonomiści wymieniają:

  • niemożność uzyskania znaczących oszczędności na emeryturze przez osoby zarabiające niewiele oraz odkładające minimalne 2% – pieniądze te mogą być jedynie dodatkiem do innych źródeł utrzymania w momencie przejścia na emeryturę; zakładając, że pracownik otrzymujący wynagrodzenie w wysokości 3000 złotych brutto rozpocznie oszczędzanie w ramach PPK w 35. roku życia, na emeryturę uzbiera około 64 000 złotych; przy założeniu, że od momentu wypłaty środków do dnia zgonu upłynie 10 lat, każdego miesiąca uczestnik PPK otrzyma do ręki około 533 złotych; biuro rachunkowe Łódź oferuje pomoc w wyliczeniu oszczędności, jakie pracownik może zgromadzić po kilkudziesięciu latach uczestnictwa w PPK;
  • uczestnik PPK podejmuje ryzyko jakości zarządzania pieniędzmi – pracownik oszczędzający w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych nie ma wpływu na działania podejmowane ze strony funduszy inwestycyjnych, zarządzających zgromadzonymi środkami (w żadnej mierze ich też nie wybiera).