Odpowiedzialność solidarna w VAT – zmiany od 1 listopada 2019 r.

ludzie i laptopOdpowiedzialność solidarna nabywcy za zobowiązania sprzedającego

W myśl nowelizacji ustawy o VAT, nabywca jest współodpowiedzialny za podatek od nabytych przez siebie towarów. Dotychczas odpowiedzialność solidarna nabywcy i sprzedawcy dotyczyła jedynie dużych transakcji, których wartość przekraczała kwotę 50. Tysięcy złotych. Od 1 listopada br. Jednak MF obniżyło wysokość, od której rozpoczyna się współodpowiedzialność nabywcy za to, aby podatek VAT z tytułu transakcji trafił na rachunek urzędu skarbowego. W takiej sytuacji – w przypadku pojawienia się nieprawidłowości – obie strony odpowiadają całym majątkiem przez organami karno-skarbowymi. Biuro rachunkowe Łódź może odciążyć przedsiębiorców w prowadzeniu dokumentacji podatkowej firmy.

 

W jaki sposób zmniejszyć ryzyko własnej odpowiedzialności za praktyki czynione przez nieuczciwych sprzedawców?

Przedsiębiorcy, którzy chcą chronić się przed skutkami transakcji zawieranych z nieuczciwymi podmiotami mają do dyspozycji kilka narzędzi, które mogą im w tym pomóc. Pierwszym z nich jest biała lista podatników VAT. Jest to rejestr wskazujący aktualny status kontrahenta oraz gromadzący podstawowe dane na temat jego działalności. (NIP, REGON, nazwę firmy, rachunek bankowy, informację o wpisaniu do rejestru płatników VAT). Narzędziem, które pozwala w pełni uwolnić się od ewentualnych konsekwencji będących wynikiem działań kontrahenta, jest mechanizm podzielonej płatności. Stosując split payment podczas opłacania faktur za zakupione towary, przedsiębiorca zrzuca z siebie ciężar ewentualnej współodpowiedzialności za występki podatkowe.