Kontrola trzeźwości pracowników ważna dla bezpieczeństwa pracy

dmuchanie w alkomat

Jakie zmiany mogłyby dobrze wpłynąć na poziom bezpieczeństwa na stanowisku pracy?

Zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, badanie stanu trzeźwości pracowników jest kluczowe w zapewnieniu zatrudnionym bezpieczeństwa w miejscu pracy. Osoby nietrzeźwe, nie w pełni kontrolujące swoje zachowanie, mogą stanowić zagrożenie dla samych siebie, a także dla innych współpracowników. Jak przekonuje Rzecznik MiŚP, uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli trzeźwości swoich pracowników mogłaby w wielu sytuacjach zapobiec wypadkom i ich tragicznym skutkom, zwłaszcza w branżach związanych z transportem czy budownictwem.

 

Problemy na gruncie interpretacji przepisów

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw wystosował wniosek o objaśnienie prawne po to, aby pracodawcy mieli pewność co do faktycznych możliwości w zakresie kontroli stanu trzeźwości pracowników. Chodzi o interpretację i zastosowanie w praktyce art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dzięki uzyskaniu objaśnienia przedsiębiorca będzie miał pewność, czy do nadzorowania stanu trzeźwości zatrudnionej osoby będzie miał prawo użyć alkomatu.
Inną kwestią są sprawy związane z ochroną danych osobowych badanych pracowników – na kwestię zwraca uwagę biuro rachunkowe Łódź. Do biura często trafiają zapytania przedsiębiorców o dopuszczalny zakres kontroli trzeźwości pracowników. Komunikat wystosowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w czerwcu tego roku jasno pokazuje, że informacja o stanie trzeźwości jest daną wrażliwą, dotyczącą stanu zdrowia, dlatego pracodawca nie ma stosownych uprawnień do podejmowania badania pracownika alkomatem. Bez zgody zatrudnionej osoby przedsiębiorca ma związane ręce i nie może poddać jej badaniu alkomatem.