Jakie zmiany dla przedsiębiorców wprowadza jeszcze Konstytucja Biznesu

konstytucja biznesu

Ciekawą propozycją dla nowych przedsiębiorców jest tak zwana „ulga na start”, czyli brak obowiązku opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Warto wiedzieć, że to zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej. Ulga ta będzie przysługiwała nie tylko tym, którzy po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą, ale także tym, którzy podejmuje ją ponownie po upływie minimum 60 miesięcy po zakończeniu czy zawieszeniu. Warunkiem jest też to, że nowa firma nie może wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Ponadto pojawia się nowa forma działalności, której nie trzeba rejestrować w CEIDG, posiadać NIP-u, REGON-u i opłacać składek. Początkujący przedsiębiorca może skorzystać z tej możliwości po spełnieniu kilku warunków. Działalność nie może mieć charakteru gospodarczego, czyli nie przekracza kwoty przychodów określonej w ustawie. Będzie to swego rodzaju możliwość testu dla pomysłów na biznesy. Dodatkowo działalność ta dotyczy tylko osób, które w ciągu pięciu poprzednich lat nie prowadziły żadnej firmy. Działalność ta nie może wymagać również koncesji oraz pozwoleń.

Obowiązkowe w takiej działalności jest wystawianie rachunków i prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży. Pomaga to śledzić ile można zarobić by nie przekroczyć limitu – czyli 50% minimalnego wynagrodzenia (1050 zł). Po przekroczeniu progu mamy tylko 7 dni na zarejestrowanie firmy, gdyż staje się ona działalnością gospodarczą.

Kolejną nowością jest możliwość zawieszania działalności na czas od 30 dni do dnia w którym złoży wniosek o ponowne wszczęcie działalności. Jeśli zaś zawiesi działalność na czas określony to mija ono automatycznie po określonym terminie. Poprzednie przepisy powodowały, że firma automatycznie zostawała likwidowana po upływie 2 lat, jeśli przedsiębiorca nie złożył wcześniej wniosku o wznowienie.