Jakie dokładnie zmiany czekają na podatników w 2018 roku?

wykres

1. Kwota wolna

Uchwalona przez rząd w grudniu 2017r. nowelizacja ustawy zakłada m.in. podwyższenie od stycznia 2018r. kwoty wolnej od podatku o 1,4 tys. zł. Jednak nie zmieni się kwota wolna dla dochodów przekraczających 8 tysięcy złoty, ale nieprzekraczających 13 tysięcy złoty oraz przekraczających 85 tys. zł rocznie, lecz nieprzekraczających 127 tys. zł.

2. Koszty uzyskania przychodów

Ustawa mówi również o podniesieniu o 100 procent rocznego limitu kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie ponad 85 tys. W efekcie wzrośnie dochód, który będą mieć do dyspozycji pomysłodawcy.

3. Opodatkowanie najmu

Restrykcja dotyczyć ma stawki ryczałtu 8,5 proc dla przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Przewidziane jest także wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki zysków wynikających z najmu. Z niskiego ryczałtu nie będą mogli skorzystać właściciele mieszkań, których dochód z wynajmu przekroczy 8,3 tys. zł miesięczne.

4. Minimalny podatek dochodowy

Zostanie także wprowadzony minimalny podatek dochodowy dla posiadaczy nieruchomości, których wartość nieruchomości przekroczy 10 mln zł. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób ujednolicić system płacenia podatków przez podmioty handlowe.

5. Transfer zysków

Grupy kapitałowe mają stracić możliwość uznawania darowizn za koszty uzyskania przychodów. Innym z proponowanych rozwiązań jest uniemożliwienie rekompensowania fałszywych strat na operacjach finansowych. Nowe przepisy mają też zahamować przesyłanie zysków za granicę.

6. Odliczenia dla firm

W nowelizacji są też zmiany optymistyczne dla osób prowadzących małą, bądź średnią działalność. Pierwszą z nich ma być podwyższenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

7. Zniesienie limitu składek ZUS

W planach jest kolejne rozwiązanie, odczują je najbogatsi. Ministerstwo proponuje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia społeczne. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc tak samo jak w przypadku pozostałych ubezpieczeń.