Fakturowanie usług medycznych. Jak robić to poprawnie?

kalkulator  dokumenty laptop

Które zawody medyczne są zwolnione z podatku VAT?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatków od towarów i usług, przedstawiciele zawodów medycznych, świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej, profilaktyki, ratowania i przywracania zdrowia, a także dostawy towarów ściśle z tym związanych, są zwolnione z podatku VAT. Przywilej ten obejmuje lekarzy, lekarzy stomatologów, fizjoterapeutów, położne, pielęgniarki, ratowników medycznych, dietetyków, techników radioterapii, higienistów oraz tych wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Powyższe grupy zawodowe nie mają obowiązku wystawiania faktury VAT – muszą ją jednak wystawić, jeżeli pacjent lub klient wyraźnie zażąda takiego dokumentu. Odbiorca usług ma na to 3 miesiące od chwili ostatniego dnia miesiąca, w którym wykonano usługę. Warto również dodać, że o zwolnieniu z podatku VAT decyduje wyłącznie cel usługi medycznej.

 

Faktura za wykonanie usług medycznych. Jakie elementy powinna zawierać?

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 roku, na fakturze za usługi medyczne muszą znaleźć się następujące elementy:

  • data wystawienia dokumentu,
  • imię i nazwisko podatnika oraz nabywcy towaru wraz z adresami,
  • nazwa usługi i zakres świadczonych usług,
  • cena jednostkowa usługi,
  • kwota należności ogółem,
  • wskazanie podstawy prawnej zwolnienia – przepisu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na podstawie której podatnik stosuje zwolnienie od podatku; można to zrobić, wpisując w rubrykę „Uwagi” formułę „usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 18a”.

Biuro rachunkowe Łódź może pomóc w poprawnym wystawieniu faktury oraz doradzić, jakich elementów nie może zabraknąć na dokumencie.