Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

struktura wielkości przedsiębiorstw

Kto składa JPK?

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek wysyłania JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. W pierwszej kolejności nowymi obowiązkami zostały objęte duże przedsiębiorstwa w lipcu 2016r., od stycznia 2017 r. małe i średnie firmy, natomiast po Nowym Roku obowiązek ten będzie spoczywał również na mikroprzedsiębiorstwach.

Pozostałe struktury mają być przedstawiane na żądanie odpowiednich organów. Obowiązek ten do tej pory dotyczył jedynie dużych przedsiębiorstw, od lipca 2018r. również mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przesyłania na żądanie organów podatkowych:

  • ksiąg rachunkowych (JPK_KR)
  • wyciągów bankowych(JPK_WB)
  • operacji magazynowych (JPK_MAG)
  • faktur VAT (JPK_FA)
  • podatkowej księgi przychodów (JPK_PKPiR)
  • ewidencji przychodów (JPK_EWP)

Struktury JPK opublikowane są na stronie Ministerstwa Finansów

(link: http:// www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk).

Jak duża jest twoja firma?